23/04/2021

Chi tiết biểu phí các loại thẻ tín dụng Vietcombank 2019

Biểu phí các loại thẻ tín dụng Vietcombank mới nhất

1. Các loại thẻ tín dụng Vietcombank hiện nay

  • Thẻ Vietcombank Visa Platinum
  • Thẻ Vietcombank Mastercard World
  • Thẻ Vietcombank CashPlus Platinum American Express
  • Thẻ  Vietcombank Vietnam Airline American Express (Amex Bông Sen Vàng)
  • Thẻ  Vietcombank American Express
  • Thẻ  Vietcombank Visa/ Mastercard Cội Nguồn/Jcb/ Unionpay
  • Thẻ  Đồng Thương Hiệu Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank JCB
  • Thẻ Đồng Thương Hiệu Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa
  • Thẻ  Đồng Thương Hiệu Vietcombank Diamond Plaza Visa
  • Thẻ Đồng Thương Hiệu Vietcombank – Vietravel Visa

>>>> Click ngay: Hướng Dẫn Làm Thẻ Tín Dụng Vietcombank Online Nhanh Nhất

Một số loại thẻ tín dụng Vietcombank
Một số loại thẻ tín dụng Vietcombank

2. Phí thường niên các loại thẻ tín dụng Vietcombank

Phí thường niên là phí khách hàng phải trả hàng năm cho việc sử dụng các dịch vụ của thẻ tín dụng. Trong đó, phí thường niên các loại thẻ tín dụng Vietcombank đang ấn định ở mức sau: 

Thẻ  Vietcombank American Express Thẻ Vietcombank VietnamAirlines American Express Các thẻ khác
Hạng vàng: 
Thẻ chính : 400.000 VNĐ/thẻ
 Thẻ phụ: 200.000 VNĐ/thẻ
 Hạng chuẩn: 
Thẻ chính: 200.000 VNĐ/thẻ
 Thẻ phụ: 100.000 VNĐ/thẻ
Hạng vàng: 400.000 VNĐ/thẻ
 Hạng chuẩn: 200.000 VNĐ/thẻ (không có thẻ phụ)
Hạng Vàng
 Thẻ chính: 200.000 VNĐ/thẻ
 Thẻ phụ: 100.000 VNĐ/thẻ
 Hạng Chuẩn
 Thẻ chính: 100.000 VNĐ/thẻ Thẻ phụ: 50.000 VNĐ/thẻ

2. Lãi suất các loại thẻ tín dụng Vietcombank 

Lãi suất các loại thẻ tín dụng Vietcombank là phần lãi được tính khi khách hàng không hoàn trả toàn bộ dư nợ thẻ trước/trong ngày đến hạn thanh toán. 

Lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank khá thấp so với mặt bằng thị trường hiện nay khi  ở mức chỉ từ 15 – 18%/năm tùy từng loại thẻ.  

>>>> Xem thêm: Tìm hiểu ngay về lãi suất thẻ tín dụng Vietcombank và cách tính lãi thẻ

Biểu phí các loại thẻ tín dụng Vietcombank 2019
Biểu phí các loại thẻ tín dụng Vietcombank 2019

3. Một số loại phí áp dụng như nhau với tất cả các loại thẻ tín dụng Vietcombank

Phí dịch vụ phát hành nhanh (chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại/gia hạn thẻ), chỉ áp dụng cho địa bàn Hà Nội, Hồ Chí Minh 50.000 VNĐ/thẻ
Phí chuyển đổi ngoại tệ 2,5% giá trị giao dịch
Phí thay đổi hạn mức tín dụng 50.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí thay đổi hình thức bảo đảm 50.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí xác nhận hạn mức tín dụng 50.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí vượt hạn mức tín dụng:  
Vượt hạn mức từ 01 đến 05 ngày 8%/năm (số tiền vượt quá hạn mức)
Vượt hạn mức từ  06 đến 15 ngày 10%/năm (số tiền vượt quá hạn mức)
Vượt hạn mức từ ngày 16 trở đi 15%/năm (số tiền vượt quá hạn mức)
Phí không thanh toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu  3% số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán. (Tối thiểu 50.000 VNĐ)
Phí phát hành lại thẻ/thay thế/đổi lại thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ) 50.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí đòi bồi hoàn 80.000 VNĐ/giao dịch
Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc 200.000 VNĐ/thẻ
Phí rút tiền mặt: 4% doanh số rút tiền (Tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)
Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch:  
  Tại ĐVCNT của Vietcombank. 20.000VND/hóa đơn
   Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank. 80.000VND/hóa đơn
Phí cấp lại PIN 30.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí thay thế thẻ khẩn cấp tại nước ngoài (chưa bao gồm chi phí gửi thẻ, chỉ áp dụng đối với thẻ TDQT Vietcombank American Express và Vietcombank VietnamAirlines American Express) 100.000 VNĐ/lần/thẻ
Phí ứng tiền mặt khẩn cấp tại nước ngoài (chưa bao gồm phí rút tiền mặt, chỉ áp dụng đối với thẻ TDQT Vietcombank American Express và Vietcombank VietnamAirlines American Express) Tương đương 8 USD/giao dịch.
Phí chấm dứt sử dụng thẻ 50.000 VNĐ/thẻ

Hi vọng với thông tin bên trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về biểu phí các loại thẻ tín dụng Vietcombank để sử dụng thẻ và chi tiêu hợp lí nhất.